EJK s.r.o.    je společnost, která se zabývá elektrotechnickou činností a kovovýrobou. Sídlo firmy je v Dražicích nad Jizerou. Byla založena v roce 1990 se zaměřením na provádění elektroinstalací bez omezení napětí, sdělovacích rozvodů, výstavbu zařízení nn vn,trafostanic.Později byla činnost rozšířena o výrobu elektrorozváděčů, nástrojárnu , opravnu elektromotorů a elektrospotřebičů.

Převážná část pracovníků přešla do společnosti z Družstevního kombinátu Dražice n./Jiz., který měl v uvedených aktivitách 70-ti letou tradici. Nyní je ve společnosti v trvalém pracovním poměru cca 50 zaměstnanců.

Roční obrat společnosti je přibližně 38 mil. Kč.

Ručící kapitál :

základní jmění………………….…… 3 646 000,- Kč

hodnota vlastních nemovitostí,

ve kterých provozuje činnost……...… 8 000 000,- Kč

strojní zařízení v hodnotě cca……….. 6 000 000,- Kč

skladové zásoby v hodnotě cca …... 5 000 000,- Kč